Adatkezelési tájékoztató – Adatvédelmi nyilatkozat tagok részére

Az alábbiakban tájékoztatást adunk személyes adatainak kezeléséről és az Önt megillető adatvédelmi igényekről és jogokról. Ez a nyilatkozat a meglévő, a korábbi és a potenciális jövőbeli tagjainknak, valamint jogi személyek esetén azok mindenkori szerveinek szól. Az adatkezelés tartalma és mértéke nagymértékben függ az Ön által kért, ill. Önnel egyeztetett szolgáltatásoktól.

1. Ki felel az adatkezelésért, és kihez tud Ön fordulni?

König & Novák GmbH
Nussberggasse 2C/2/4, 1190 Bécs
cégjegyzékszám: FN 501830 k, Bécsi Kereskedelmi Bíróság
Telefon: +43-664-350-7573

Kapcsolattartási cím adatvédelmi ügyekben: info@konignovak.com

2. Mely adatokat kezeljük, és mely forrásokból származnak ezek az adatok?

Mi az üzleti kapcsolat keretében Öntől kapott személyes adatokat kezeljük. Ezen kívül kezeljük az Ön által adott engedély alapján orvosoktól és egészségügyi intézményektől kapott személyes adatokat.

A személyes adatok körébe tartoznak az Ön személyi adatai (név, cím, kapcsolattartási adatok, születésnap, anyanyelv, idegennyelv-tudás, rokonsági fok más tagokkal).

Ezen kívül azok az egészségügyi adatok (pl. betegségekre vonatkozó információk, orvosi diagnózisok és leletek, kezelésről szóló zárójelentések, műtéti leírások, gyógyszerekre vonatkozó információk) is ide sorolandók, amelyeket Ön önként bocsátott rendelkezésünkre, vagy amelyeket az Ön által adott kifejezett engedély alapján orvosok vagy egészségügyi intézmények bocsátottak rendelkezésünkre.

Végül a személyes adatok tartalmazhatnak hang adatokat (pl. telefonbeszélgetések felvételei), a szerződéses kötelezettségeink teljesítése során szerzett adatokat (pl. orvosi vizsgálati és kezelési időpontok), valamint ügyfélkapcsolat-kezelési adatokat (pl. személyes érdeklődési körök és preferenciák).

3. Az adatkezelés céljai és jogalapjai

Személyes adatait az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és a 2018. évi osztrák adatvédelmi törvény rendelkezéseivel összhangban kezeljük

szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából:

A személyes adatok feldolgozása szerződésben meghatározott szolgáltatásaink nyújtása céljából történik, különösen az orvosokkal és egészségügyi intézményekkel való időpont-egyeztetés, orvosi vizsgálatokra és kezelésekre vonatkozó árajánlatok beszerzése, orvosi másodvélemény beszerzése, fordító és/vagy tolmács közvetítése, valamint rehabilitációs központban történő tartózkodás megszervezése céljából. Az adatkezelés céljai elsősorban a konkrét nyújtott szolgáltatáshoz igazodnak.

az Ön hozzájárulása alapján:

Amennyiben Ön ezen felül hozzájárulást adott részünkre személyes adatainak kezelésére, úgy az adatkezelés csak a hozzájárulási nyilatkozatban meghatározott célok szerint és az abban megállapított mértékben történhet. Az adott hozzájárulás bármikor visszavonható jövőbeli hatállyal.

Jogos érdekek érvényesítése céljából:

Amennyiben szükséges, a Szolgáltató javára szóló érdekmérlegelés alapján a szerződés tényleges teljesítését meghaladó adatkezelés történhet saját jogos érdekeink érvényesítése céljából. Az alábbi esetekben történik adatkezelés jogos érdekek érvényesítése céljából:

– telefonos beszélgetések felvételei (pl. panasz esetén)

– szolgáltatásaink továbbfejlesztésére irányuló intézkedések

– megbízott jogi képviselőink a jogérvényesítés keretében.

4. Kik az Ön adatainak címzettjei?

A König & Novák GmbH vállalkozáson belül azok a munkatársak az Ön adatainak címzettjei, akiknek szükségük van az Ön adatainak a szerződéses kötelezettségek, valamint a jogos érdekek érvényesítése céljából.

Ezen kívül az általunk megbízott adatfeldolgozók (különösen könyvelők, adótanácsadók, könyvvizsgálók és IT-szolgáltatók) az Ön adatainak címzettjei. Valamennyi adatfeldolgozó, akivel vagy amellyel együttműködünk, az EU valamely tagállamában rendelkezik székhellyel, ezáltal törvény kötelezi az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) betartására, ezen kívül szerződéses kötelezettséget vállal arra is, hogy az Ön adatait bizalmasan kezeli, és kizárólag a részünkre nyújtott szolgáltatás keretében dolgozza fel azokat.

A szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából vagy az Ön kifejezett hozzájárulása alapján a személyes adatok harmadik fél (különösen orvos, egészségügyi intézmény, valamint orvosi tanácsadó testületünk tagjai) részére továbbíthatók, amennyiben ezek az adatok a szerződéses szolgáltatás teljesítése érdekében szükségesek vagy célszerűek.

5. Mennyi ideig tároljuk az adatait?

Személyes adatait szükség szerint az üzleti kapcsolat teljes időtartama alatt (az előkészítéstől a végrehajtáson át a szerződés megszűnéséig), valamint ezen túlmenően a törvényes megőrzési- és dokumentációs kötelezettségeknek megfelelően dolgozzuk fel. Ezen kívül a tárolási időtartam esetében a törvényben meghatározott elévülési időket kell figyelembe venni, amelyek pl. az osztrák Általános Polgári Törvénykönyv szerint egyes esetekben 30 évig terjedhetnek (az általános elévülési idő három év).

Egészségügyi adatainak kezelésére rendszerint nincs szükség az üzleti kapcsolat teljes időtartama alatt, hanem csak egy esetleges akut betegség idejére szükséges. Ezért egészségügyi adatait, amelyekhez jogszerűen jutottunk hozzá, rendszerint töröljük az akut betegség kezelésének befejezése után, kivéve, ha Ön kifejezetten kéri tőlünk, hogy ezeket az egészségügyi adatokat hosszabb időre őrizzük meg Önnek.

6. Milyen adatvédelmi jogok illetik meg Önt?

Ön jogosult bármikor felvilágosítást kérni tőlünk arra vonatkozóan, hogy milyen személyes adatait tároljuk, használjuk fel és kezeljük. Az Ügyfél jogosult arra, hogy bármikor kérje a Szolgáltatótól egyes személyes adatok helyesbítését, törlését vagy korlátozását. Ön jogosult bármikor indoklás nélkül élni tiltakozáshoz való jogával, és az adott hozzájárulási nyilatkozatot jövőbeli hatállyal módosítani vagy teljesen visszavonni. Erre vonatkozó kérését postai úton vagy e-mailben juttathatja el részünkre.

Panaszával az Osztrák Adatvédelmi Hatósághoz fordulhat a dsb@dsb.gv.at e-mail címen.

7. Köteles-e Ön személyes adatok megadására?

Az üzleti kapcsolat keretében Önnek az üzleti kapcsolat felvételéhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatokat kell rendelkezésünkre bocsátania. Ha nem bocsátja rendelkezésünkre ezeket az adatokat, el kell utasítanunk a szerződés megkötését vagy a szerződéses megbízások végrehajtását. Azonban nem köteles rendelkezésünkre bocsátani olyan adatokat, amelyek nem relevánsak a szerződés teljesítése szempontjából.

Podcast hallgatás

Most élsz - Egészség és üzlet podcast-sorozat - Milyen felnőttkori oltásokra van szükségünk?


Korábbi adások...